تعرفه طراحی سایت

 •  
 • طراحی سایت شرکتی
 • 1.000.000 تومان
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • دامین ای ار برای یکسال رایگان
 • هاست رایگان یکساله
 • زمان تحویل پروژه 15 روز
 •  
 • طراحی سایت فروشگاهی
 • 1.500.000 تومان
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • دامین ای ار برای یکسال رایگان
 • هاست رایگان یکساله
 • زمان تحویل پروژه 15 روز
 •  
 • طراحی سایت فروشگاهی حرفه ای
 • 2.800.000 تومان
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 • دامین ای ار برای یکسال رایگان
 • هاست رایگان یکساله
 • زمان تحویل پروژه 30 روز